Robolab logo

Diplomska dela 1. bol. stopnja

Simulacija sodelovanja človeka in robota na primeru aplikacije sestavljanja

Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2018

Blaž Krivec
Rehabilitacijski robot za dvoročno vadbo

Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2018

Stane Lokar
Manipulacija brizganih plastičnih polizdelkov za svetlobna telesa 

Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2018

Tomaž Zavrl
Robotska celica s tekočim trakom

Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2017

Roman Truden
Sestavljanje mehanizma podajalnika žice z robotom abb yumi

Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2017

France Gregorič
Lociranje objekta z uporabo točkovnih oblakov

Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2016

Blaž Grad
Nadzor in optimizacija porabe električne energije v robotski varilni celici

Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2016

Andrej Pucelj
Razpoznavanje in sortiranje objektov s pomočjo robota yumi in integrirane kamere

Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2016

Kristijan Pavc
Robotizacija preverjanja kakovosti zobniške gredi

Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2015

Jan Kramžar
Robotska celica za strego obdelovalnega centra

Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2014

Boštjan Perovšek
Robotsko varjenje jeklenih elementov z uporabo funkcionalnosti comarc

Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2014

Svan Mali
Periferna vmesniška modula za raspbery pi platformo

Diplomsko delo visokošolskega strok. študija,, Ljubljana, 2013

Denis Leskovar
Robotski in merilni vgrajeni sistemi

Sponzorji pri predmetu so L-TEK Elektronika, KEIL in ARM


Testna slika
Robotics

The international publisher Springer has published a book Robotics, where the authors are Bajd, T.,...