Robolab logo

Magisterska dela

Uporaba paralelnega robota pri vstavljanju izdelkov v škatle

Magistrsko delo, Ljubljana, 2016

Matjaž Preložnik
Robotska celica za personalizirano kozmetiko

Magistrsko delo, Ljubljana, 2016

Klemen Juvan
Workload estimation in bio-cooperative robotics using physiological responses

Master thesis, Zürich, 2013

Benjamin Beyeler
Fleksibilna robotska celica za nanos lepila

Magistrsko delo, Ljubljana, 2012

Robert Logar
Merilni sistem za analizo stabilnosti večnožne opore

Magistrsko delo, Ljubljana, 2011

Blaž Zupan
Model trka med robotom in človeško roko v 3D navideznem okolju

Magistrsko delo, Ljubljana, 2010

Peter Uršič
Zaprtozančno vodenje humanoidnega robota s posnemanjem

Magistrsko delo, Ljubljana, 2010

Blaž Hajdinjak
Eksperimentalna mobilna robotska platforma

Magistrsko delo, Ljubljana, 2009

Peter Čepon
Nadgradnja indukcijskega motorja v sinhronski stroj z integrirano pogonsko elektroniko

Magistrsko delo, Ljubljana, 2008

Igor Jurman
Merjenje gibanja vstajajoče osebe z inercijskimi senzorji na osnovi dinamičnega modela

Magistrsko delo, Ljubljana, 2007

Josip Musić
Haptični vmesnik, zasnovan na RTLinux operacijskem sistemu

Magistrsko delo, Ljubljana, 2007

Justin Činkelj
Realizacija inteligentnega komunikacijskega protokola v nizkonapetostnih omrežjih

Magistrsko delo, Ljubljana, 2006

Gregor Rodič
Robotizirano raziglenje odlitka rešetke za plinski štedilnik

Magistrsko delo, Ljubljana, 2005

Jure Rejc
Dvokanalni električni stimulator z brezžičnim upravljanjem

Magistrsko delo, Ljubljana, 2005

Damjan Zadnik
Napovedovanje povišanih koncentracij ozona z uporabo umetnih nevronskih mrež, Gaussovih procesov in mehke logike

Magistrsko delo, Ljubljana, 2005

Boštjan Grašič
Robotska celica za nanos zaščitne snovi

Magistrsko delo, Ljubljana, 2004

Rok Koren
Haptična naprava za vodenje gibanja prsta

Magistrsko delo, Ljubljana, 2003

Uroš Mali
Vodenje invalidskega vozička na osnovi mehke logike in haptične informacije

Magistrsko delo, Ljubljana, 2002

Iztok Špacapan
Sistem za zaprtozančno električno stimulacijo

Magistrsko delo, Ljubljana, 2001

Matija Ponikvar
Večkanalna električna stimulacija med vstajanjem paraplegične osebe

Magistrsko delo, Ljubljana, 2001

Jernej Kuželički
Peronealni stimulator z brezžičnim proženjem

Magistrsko delo, Ljubljana, 2000

Erik Ott
Odčitavanje števcev po energetskem električnem omrežju

Magistrsko delo, Ljubljana, 2000

Janez Ambrožič
Vzdrževanje ravnotežja zdravih oseb ob motnjah

Magistrsko delo, Ljubljana, 1999

Matjaž Mihelj
Električna stimulacija trebušnih mišic

Magistrsko delo, Ljubljana, 1999

Janez Jeraj
Digitalna analiza zapisov elektromiografske aktivnosti maternice med brejostjo in porodom pri ovci

Magistrsko delo, Ljubljana, 1998

Branimir Leskošek
Uporaba mehke logike za krmiljenje robotov

Magistrsko delo, Ljubljana, 1996

Stanko Dolenšek
Adaptivno krmiljenje sile robotskega dotika

Magistrsko delo, Ljubljana, 1995

Roman Kamnik
Hoteno brezžično krmiljenje FES (funkcionalna električna stimulacija) sistemov

Magistrsko delo, Ljubljana, 1995

Zlatko Matjačić
Uporaba senzorne integracije pri restavraciji dvonožne hoje

Magistrsko delo, Ljubljana, 1993

Robert Erzin
Mikroračunalniški stimulator z merilnimi in diagnostičnimi funkcijami

Magistrsko delo, Ljubljana, 1993

Tomaž Karčnik
Kinematični opis štiritočkovne hoje

Magistrsko delo, Ljubljana, 1992

Miloš Žefran
Matematični model kinematike in delovnega prostora človeške roke - študija možnosti za uporabo v rehabilitaciji

Magistrsko delo, Ljubljana, 1990

Sanja Savić
Izračun obremenilnih profilov dolgih kosti pri stoji

Magistrsko delo, Ljubljana, 1989

Marko Munih
Robotska operacija porivanja predmetov v geometrijsko nedoločenem okolju

Magistrsko delo, Ljubljana, 1989

Zdravko Belorda
Teorija in metode kalibracije pri montaži z roboti

Magistrsko delo, Ljubljana, 1989

Jure Zupančič
Robotski programski sistem LIRA

Magistrsko delo, Ljubljana, 1988

Ivan Verdenik
Študija izboljšave krmiljenja in strukture robotskih sklepov z bioloških vidikov

Magistrsko delo, Ljubljana, 1988

Borut Šolar
Merjenje in analiza dinamičnih lastnosti veličin pri hidravličnih strojih

Magistrsko delo, Ljubljana, 1986

Miha Pišljar
Senzorno vodenje robotskih sistemov v elektronski montaž

Magistrsko delo, Ljubljana, 1985

Ivan Čibej
Funkcionalno slikanje srčne mišice

Magistrsko delo, Ljubljana, 1982

Darko Pungerčar
Upravljanje rehabilitacijskih pripomočkov pri tetraplegičnih bolnikih

Magistrsko delo, Ljubljana, 1981

Drago Rudel
Kritička usporedba metoda za izračunavanje dinamičkih jednadžbi industrijskih robota

Magistrsko delo, Ljubljana, 1981

Ivica Mandić
Računalniško merjenje hoje

Magistrsko delo, Ljubljana, 1976

Tadej Bajd
Sinteza analognih in diskretnih konceptov pri realizaciji sistema za hojo funkcionalno stimuliranih paraplegičnih pacientov

Magistrsko delo, Ljubljana, 1966

Alojz Kralj
Robotski in merilni vgrajeni sistemi

Sponzorji pri predmetu so L-TEK Elektronika, KEIL in ARM


Testna slika
Robotics

The international publisher Springer has published a book Robotics, where the authors are Bajd, T.,...