Robolab logo

News

< Na ULFE prihaja dvoročni robot YuMi
04.12.2015

Univerzitetno priznanje za ekipo DIR 2015

Ekipa DIR 2015 je prejela priznanje UL za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti.


Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je podelil priznanja študentom Univerze tudi za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti. Priznanja so prejeli tisti študenti, ki presegajo zahteve in pričakovanja, ki izhajajo iz študijskih programov. Izbrani študenti so tako med drugim priznanja prejeli za aktivnosti na področju tutorstva, organizacije odmevnih dogodkov, obštudijskih dejavnosti in dobrodelnih dni ter za odlične uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih

Priznanje so si prislužili Dnevi Industrijske Robotike oz. na kratko DIR 2015.

DIR je dogodek v organizaciji študentov Fakultete za elektrotehniko, ki je letos potekal že deveto leto. Izstopajoče DIR lastnosti so: vedno zanimive uporabe industrijskih robotov, zgledno sodelovanje z robotskimi proizvajalci, poljudne predstavitve kolegom študentom in širšemu občinstvu, velik odmev v slovenskem medijskem prostoru ter tudi dobro sprejeto ekipno študentsko tekmovanje Robo-challenge.

 


Uradna vaja za tekmovanje Cybathlon

Naši inženirji so se izkazali na uradni vaji za tekmovanje Cybathlon


SLO manus® 2015

Posebno nagrado manus 2015 so dobili Matjaž Mihelj in skupina študentov iz ULFE za Pipetirni robot