Delo v LR

Študentje ste vabljeni, da se v Robolabu aktivno vključite v trenutne projekte. V okviru Analize in sinteze gibanja pri človeku in stroju razvijamo robotske sisteme za industrijo in človeka.

V Robolabu trenutno tečejo trije večji mednarodni projekti:

  • pri projektu CYBERLEGs Plus Plus, ki je nadgradnja že prej obstoječega projekta CYBERLEGs, razvijamo nov nosljiv senzorni sistem za vodenje robotske proteze (www.cyberlegs.eu/).
  • pri projektu TERRINet (The European Research Robotics Network) skupaj s 13 tujimi partnerskimi inštitucijami omogočamo študentom, raziskovalcev in industriji brezplačen trans-nacionalen dostop do najnovejše robotske opreme, raziskovalnih storitev in različnih treningov ter izobraževanj (www.terrinet.eu).
  • v sodelovanju z avstrijskimi partnerji pri projektu REHA2030 razvijamo rehabilitacijsko napravo za vadbo prstov in zapestja ter model za rehabilitacijo v domačem okolju z oddaljenim dostopom terapevta http://www.si-at.eu/si2/reha-2030/).

Študentje aktivno sodelujejo še pri drugih industrijskih projektih.