Lista magisterijev

Magistrska dela 2. bol. stopnja

Stroj za predmontažo z dvema SCARA robotoma
Magistrsko delo, Ljubljana, 2020

Tanja Peternel

Vodenje sodelujoče mobilne robotske celice
Magistrsko delo, Ljubljana, 2020

Peter Kmecl

Smartphone-based upper limb rehabilitation system for post-stroke patients
Magistrsko delo, Ljubljana, 2020

Primož Čuvan 

Sistem za posnemanje spotikanja in pomoč pri zamahu noge pri hoji po tekočem traku
Magistrsko delo, Ljubljana, 2020

Matej Tomc 

Nizkocenovni modularni robotski manipulator z absolutnim magnetnim dajalnikom zasuka
Magistrsko delo, Ljubljana, 2020

Luka Staničić 

Vpliv navidezne višine na posturalni nadzor človeka
Magistrsko delo, Ljubljana, 2019

Sanja Kezić

Robotski vid za zagotavljanje varnosti v sodelujoči robotski aplikaciji
Magistrsko delo, Ljubljana, 2019

Matyas Šarvari

Merjenje in analiza parametrov sil z nosljivimi senzorji
Magistrsko delo, Ljubljana, 2019

Nina Pernuš

Integracija nadzornega sistema za protonsko terapijo s simulacijskimi robotskimi napravami
Magistrsko delo, Ljubljana, 2019

Marcel Salmič

Development of hand rehabilitation device
Magistrsko delo, Ljubljana, 2019

Khaled Ibrahim

Analiza gibanja pri dvoročni vadbi z robotskim sistemom HapticMaster
Magistrsko delo, Ljubljana, 2019

Anže Stražar

Uporaba sodelujočega robota in obogatene resničnosti na primeru aplikacije sestavljanja
Magistrsko delo, Ljubljana, 2018

Simon Erjavec

Design and development of force sensing tool for enhanced sarcocolpopexy
Magistrsko delo, Ljubljana, 2018

Tine Kovač

Improvement of data dependent acquisition analysis in mass spectrometry
Magistrsko delo, Ljubljana, 2018

Aljaž Baumkircher

Beaglebone Blue robotski krmilnik
Magistrsko delo, Ljubljana, 2018

Benjamin Komel

Preverjanje karakteristik robota Motoman MH5 po standardu ISO 9283
Magistrsko delo, Ljubljana, 2018

Denis Medved

Pripenjanje znane geometrije na varjenec
Magistrsko delo, Ljubljana, 2018

Jožica Piškur

Meritve električnih veličin elektronsko komutiranega elektromotorja na proizvodni liniji
Magistrsko delo, Ljubljana, 2017

Peter Krapež

Control of a robotic wheelchair
Magistrsko delo, Ljubljana, 2017

Reza Barari Savadkouhi

Sodelujoči roboti
Magistrsko delo, Ljubljana, 2017

Aleš Zore

Šestosni serijski manipulator za izvajanje meritev v industrijskem okolju
Magistrsko delo, Ljubljana, 2017

Jošt Prevc

Dvoosni numerično krmiljen stroj s kinematično transformacijo
Magistrsko delo, Ljubljana, 2016

Matevž Luin

Sistem za preverjanje napak izdelkov s strojnim vidom in robotom
Magistrsko delo, Ljubljana, 2016

Aleksandar Paspalovski

Karakterizacija položajne napake pri usmerjanju laserskega snopa z akusto-optičnim odklanjalom
Magistrsko delo, Ljubljana, 2015

Eva Repnik

Collision free coordination of robot paths in multi robot worcells
Magistrsko delo, Ljubljana, 2015

Katja Pretnar

Posnemanje elementov človekove hoje na humanoidnem robotu
Magistrsko delo, Ljubljana, 2015

Rok Rezar

Vodenje industrijskega robota Mitsubishi PA-10 preko UDP-ARCNET strežnika
Magistrsko delo, Ljubljana, 2015

Timotej Gašpar

Magisterska dela

Uporaba paralelnega robota pri vstavljanju izdelkov v škatle
Magistrsko delo, Ljubljana, 2016

Matjaž Preložnik

Robotska celica za personalizirano kozmetiko
Magistrsko delo, Ljubljana, 2016

Klemen Juvan

 

Workload estimation in bio-cooperative robotics using physiological responses
Master thesis, Zürich, 2013

Benjamin Beyeler

Fleksibilna robotska celica za nanos lepila
Magistrsko delo, Ljubljana, 2012

Robert Logar

 

Merilni sistem za analizo stabilnosti večnožne opore
Magistrsko delo, Ljubljana, 2011

Blaž Zupan

 

Model trka med robotom in človeško roko v 3D navideznem okolju
Magistrsko delo, Ljubljana, 2010

Peter Uršič

 

Zaprtozančno vodenje humanoidnega robota s posnemanjem
Magistrsko delo, Ljubljana, 2010

Blaž Hajdinjak

 

Eksperimentalna mobilna robotska platforma
Magistrsko delo, Ljubljana, 2009

Peter Čepon

Nadgradnja indukcijskega motorja v sinhronski stroj z integrirano pogonsko elektroniko
Magistrsko delo, Ljubljana, 2008

Igor Jurman

Merjenje gibanja vstajajoče osebe z inercijskimi senzorji na osnovi dinamičnega modela
Magistrsko delo, Ljubljana, 2007

Josip Musić

Haptični vmesnik, zasnovan na RTLinux operacijskem sistemu
Magistrsko delo, Ljubljana, 2007

Justin Činkelj

Realizacija inteligentnega komunikacijskega protokola v nizkonapetostnih omrežjih
Magistrsko delo, Ljubljana, 2006

Gregor Rodič

Robotizirano raziglenje odlitka rešetke za plinski štedilnik
Magistrsko delo, Ljubljana, 2005

Jure Rejc

Dvokanalni električni stimulator z brezžičnim upravljanjem
Magistrsko delo, Ljubljana, 2005

Damjan Zadnik

Napovedovanje povišanih koncentracij ozona z uporabo umetnih nevronskih mrež, Gaussovih procesov in mehke logike
Magistrsko delo, Ljubljana, 2005

Boštjan Grašič

Robotska celica za nanos zaščitne snovi
Magistrsko delo, Ljubljana, 2004

Rok Koren

Vodenje invalidskega vozička na osnovi mehke logike in haptične informacije
Magistrsko delo, Ljubljana, 2002

Iztok Špacapan

Sistem za zaprtozančno električno stimulacijo
Magistrsko delo, Ljubljana, 2001

Matija Ponikvar

Večkanalna električna stimulacija med vstajanjem paraplegične osebe
Magistrsko delo, Ljubljana, 2001

Jernej Kuželički

Peronealni stimulator z brezžičnim proženjem
Magistrsko delo, Ljubljana, 2000

Erik Ott

Odčitavanje števcev po energetskem električnem omrežju
Magistrsko delo, Ljubljana, 2000

Janez Ambrožič

Vzdrževanje ravnotežja zdravih oseb ob motnjah
Magistrsko delo, Ljubljana, 1999

Matjaž Mihelj

Električna stimulacija trebušnih mišic
Magistrsko delo, Ljubljana, 1999

Janez Jeraj

Digitalna analiza zapisov elektromiografske aktivnosti maternice med brejostjo in porodom pri ovci
Magistrsko delo, Ljubljana, 1998

Branimir Leskošek

Uporaba mehke logike za krmiljenje robotov
Magistrsko delo, Ljubljana, 1996

Stanko Dolenšek

Adaptivno krmiljenje sile robotskega dotika
Magistrsko delo, Ljubljana, 1995

Roman Kamnik

Hoteno brezžično krmiljenje FES (funkcionalna električna stimulacija) sistemov
Magistrsko delo, Ljubljana, 1995

Zlatko Matjačić

Uporaba senzorne integracije pri restavraciji dvonožne hoje
Magistrsko delo, Ljubljana, 1993

Robert Erzin

Mikroračunalniški stimulator z merilnimi in diagnostičnimi funkcijami
Magistrsko delo, Ljubljana, 1993

Tomaž Karčnik

Kinematični opis štiritočkovne hoje
Magistrsko delo, Ljubljana, 1992

Miloš Žefran

Matematični model kinematike in delovnega prostora človeške roke – študija možnosti za uporabo v rehabilitaciji
Magistrsko delo, Ljubljana, 1990

Sanja Savić

Izračun obremenilnih profilov dolgih kosti pri stoji
Magistrsko delo, Ljubljana, 1989

Marko Munih

Robotska operacija porivanja predmetov v geometrijsko nedoločenem okolju
Magistrsko delo, Ljubljana, 1989

Zdravko Belorda

Teorija in metode kalibracije pri montaži z roboti
Magistrsko delo, Ljubljana, 1989

Jure Zupančič

Robotski programski sistem LIRA
Magistrsko delo, Ljubljana, 1988

Ivan Verdenik

Študija izboljšave krmiljenja in strukture robotskih sklepov z bioloških vidikov
Magistrsko delo, Ljubljana, 1988

Borut Šolar

Merjenje in analiza dinamičnih lastnosti veličin pri hidravličnih strojih
Magistrsko delo, Ljubljana, 1986

Miha Pišljar

Senzorno vodenje robotskih sistemov v elektronski montaž
Magistrsko delo, Ljubljana, 1985

Ivan Čibej

Funkcionalno slikanje srčne mišice
Magistrsko delo, Ljubljana, 1982

Darko Pungerčar

Upravljanje rehabilitacijskih pripomočkov pri tetraplegičnih bolnikih
Magistrsko delo, Ljubljana, 1981

Drago Rudel

Kritička usporedba metoda za izračunavanje dinamičkih jednadžbi industrijskih robota
Magistrsko delo, Ljubljana, 1981

Ivica Mandić

Računalniško merjenje hoje
Magistrsko delo, Ljubljana, 1976

Tadej Bajd

Sinteza analognih in diskretnih konceptov pri realizaciji sistema za hojo funkcionalno stimuliranih paraplegičnih pacientov
Magistrsko delo, Ljubljana, 1966

Alojz Kralj