Doktorski študij

Doktorski študij Elektrotehnika

Študijski program neločljivo povezuje doktorski študij z znanstvenimi raziskavami. Program se osredotoča predvsem na samostojno ustvarjalno in raziskovalno delo študentov, ki ga vodijo njihovi mentorji. Doktorski študent mora v prvem letniku triletnega študijskega programa opraviti štiri izpite. Izbira lahko med številnimi predmeti z različnih področij elektrotehnike. Predavatelji katedre za merjenje in robotiko so odgovorni za enajst predmetov doktorskega programa.

ENGLISH:
The study program inseparably connects the doctoral studies with scientific research. The program mainly focuses on independent creative research work of students, who are guided by their mentors. Doctoral student must in the first year of a three-years study program master four exams. He can choose among numerous subjects from different areas of electrical engineering. The lecturers of the Chair of Measurement and Robotics are responsible for eleven subjects of the doctoral program.