Robotski predmeti 1. bol. stopnja

Robotski predmeti 1. bol. stopnja

V okviru 1. st. bolonjskega študija na Fakulteti za elektrotehniko študentje v 3. letniku izberejo en izbirni strokovni predmet in en izbirni modul.

V pedagoškem okviru laboratorija za robotiko se izvajajo sledeči predmeti/moduli:

OSNOVE ROBOTIKE, 1. stopnja Elektrotehnika UN                     

Visokošolski učitelj: Marko Munih
Sodelavec: Janez Podobnik

ROBOTIKA, 1. stopnja Aplikativna elektrotehnika VS

Visokošolski učitelj: Mihelj Matjaž
Sodelavec: Janez Podobnik

VGRAJENI SISTEMI V AVTOMATIKI, 1. stopnja Aplikativna elektrotehnika VS

Visokošolska učitelja: Kamnik Roman in Marko Munih

MIKRORAČUNALNIŠKI SISTEMI, 1. stopnja Aplikativna elektrotehnika VS

Visokošolski učitelj: Marko Munih
Sodelavec: Janez Podobnik

NAVIDEZNA RESNIČNOST, izbirni modul A

Visokošolski učitelj: Matjaž Mihelj
Sodelavca: Janez Podobnik in Samo Beguš