Diplomska dela 1. bol. stopnja

Vpliv barve in jakosti svetlobe na prepoznavo obdelovanca s strojnim vidom 
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2020

Marcel Virant

Simulacijsko okolje za testiranje dojemanja varnosti sodelujočih robotoc
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2020

Tim Djolević

Prilagajanje trajektorij robota glede na položaj operaterja 
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2020

Jure Okroglič

Krmilni sistem matrike robotskih prijemal
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2020

Jan Bevk

Analiza zaznane varnosti sodelujočih robotov v sodelovalni aplikaciji
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2020

David Femc

Vgrajeni sistem za nadzor tlaka v jeklenkah s klorom
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2019

Aly Munibari

Sodelujoča robotska celica za sestavo LED modulov
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2019

Tilen Kravos

Razvoj ROS programskega paketa in storitve za izračun inverzne kinematike robota
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2019

Jakob Purg

Načrtovanje in izvedba učne robotske celice
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2019

Jakob Zadnik

Načrtovanje elektro omare s programskim orodjem EPLAN Pro Panel
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2019

David Nemec

Avtomatsko vijačenje s sodelujočim robotom
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2019

Primož Vidmar

Simulacija sodelovanja človeka in robota na primeru aplikacije sestavljanja
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2018

Blaž Krivec

Rehabilitacijski robot za dvoročno vadbo
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2018

Stane Lokar

Manipulacija brizganih plastičnih polizdelkov za svetlobna telesa
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2018

Tomaž Zavrl

Robotska celica s tekočim trakom
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2017

Roman Truden

Sestavljanje mehanizma podajalnika žice z robotom abb yumi
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2017

France Gregorič

Lociranje objekta z uporabo točkovnih oblakov
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2016

Blaž Grad

Nadzor in optimizacija porabe električne energije v robotski varilni celici
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2016

Andrej Pucelj

Razpoznavanje in sortiranje objektov s pomočjo robota yumi in integrirane kamere
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2016

Kristijan Pavc

Robotizacija preverjanja kakovosti zobniške gredi
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2015

Jan Kramžar

Robotska celica za strego obdelovalnega centra
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2014

Boštjan Perovšek

Robotsko varjenje jeklenih elementov z uporabo funkcionalnosti comarc
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2014

Svan Mali

Periferna vmesniška modula za raspbery pi platformo
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija,, Ljubljana, 2013

Denis Leskovar

Diplomska dela

Miniaturni polnilnik za pametne telefone
Diplomsko delo, Ljubljana, 2016

Marin Medak

Nadgradnja in vodenje rehabilitacijskega robota za dvoročno vadbo
Diplomsko delo, Ljubljana, 2016

Janez Šepetavc

Postopek za analizo reza narejenega z laserskim žarkom
Diplomsko delo, Ljubljana, 2016

Matej Sabadin

Predstavitveni aplikaciji z dvoročnim robotom YUMI
Diplomsko delo, Ljubljana, 2016

Tilen Bonča

Robotska celica za preoblikovanje listnatih vzmeti
Diplomsko delo, Ljubljana, 2016

Klemen Jelen

Robotska celica za strego linijske sušilnice keramičnih cevi
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2016

Tadej Kreže

Robotska manipulacija in razvrščanje mikroskopskih stekel in tkivnih blokov
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2016

Andrej Lindič

Strojna in programska nadgradnja pletilnega stroja Lonati Goal GL616
Diplomsko delo, Ljubljana, 2016

Luka Kepic

Vodenje mobilnega robota KUKA youBot na osnovi robotskega vida
Diplomsko delo, Ljubljana, 2016

Iztok Županek

Izdelava elektro projekta s programskim orodjem EPLAN Electric P8
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2016

Gašper Ambrož

Instrumentalizacija tekalne steze
Diplomsko delo, Ljubljana, 2016

Matej Polzelnik

Biomehanski računalniški model mišično skeletnega sistema človeka
Diplomsko delo, Ljubljana, 2016

Anže Troppan

Biomehanska analiza simetrije teka na instrumentalizirani tekalni stezi
Diplomsko delo, Ljubljana, 2016

Andrej Vožič

Avtomatizacija odpreme cementa in samodejni sistem odpreme cementa
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2016

Thomas Hauptman

Izvedba Kalmanovega filtra s sigma točkami na mikrokrmilniku
Diplomsko delo, Ljubljana, 2015

Nikola Jandrić

Ročaj z merilnikom sile prijema in senzorji fizioloških odzivov
Diplomsko delo, Ljubljana, 2015

Matevž Lapajne

Študija izvedljivosti robotizacije justirnega mesta laserskih izvorov
Diplomsko delo, Ljubljana, 2015

Bojan Sitar

Uporabniški vmesnik robota za pipetiranje
Diplomsko delo, Ljubljana, 2015

Urban Perme

Vgrajeni sistem za brezkontaktno merjenje elektičnega toka na daljavo
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2015

Mitja Stojkovič

Vodenje hidravličnega simulatorja veslanja
Diplomsko delo, Ljubljana, 2014

Gašper Golob

Pametno ogrevanje prostorov
Diplomsko delo, Ljubljana, 2014

Klemen Žbontar

Zasnova, razvoj in izdelava testne naprave za preizkušanje vgrajenih sistemov za zajemanje podatkov
Diplomsko delo, Ljubljana, 2014

Blaž Jakopin

Uvedba novih storitev v igralnem salonu v času gospodarske krize
Diplomsko delo, Nova Gorica, 2014

Tomi Simčič

Programiranje robotov za varilne aplikacije
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2014

Blaž Koncilja

Centralni nadzorni sistem daljinskega ogrevanja športnega centra
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2014

Matija Kovačič

Oddaljeni dostop do robotskega krmilnika
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2014

Jure Pucelj

Vodenje kartezičnega robota z Raspberry Pi sistemom
Diplomsko delo visokošolskega strok. študija, Ljubljana, 2014

Klemen Zupan

Vodenje robota za pipetiranje
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2014

Robert Simčič

Programiranje Raspberry Pi preko spletnega brskalnika
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2014

Matija Urh

Učenje znakovnega jezika z uporabo računalniškega vida
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2014

Tilen Pavšič

Integracija dobaviteljev v korporaciji Hidria v okviru projekta elektronskega poslovanja z dobavitelj
Diplomsko delo, Nova Gorica, 2013

Uroš Lazar

Real-time robot control using electromyography
Bachelor thesis, Zürich, 2013

Carmen A. Koch

Gesture recognition in uper extremity rehabilitation by means of electromyography
Bachelor thesis, Zürich, 2013

Tobias Bützer

Signal analysis and posture feedback in a “smart” office chair
Bachelor thesis, Zürich, 2013

Fabian Lüpertz

Using Bayesian methods for intention estimation and decision making in human-robot interaction
Bachelor thesis, Zürich, 2013

Suyi Hu

Sledilna žaga vodena s krmilnikom Siemens Simotion
Diplomsko delo visokošolskoga strok. študija, Ljubljana, 2013

Miha Valančič

Naprava za avtomatsko preizkušanje električne trajnosti stikal
Diplomsko delo visokošolskoga strok. študija, Ljubljana, 2013

Andrej Mesarič

Programska oprema za napravo za avtomatsko testiranje elektromotorskih zaščitnih stikal
Diplomsko delo visokošolskoga strok. študija, Ljubljana, 2013

Matjaž Rezman

Robotska celica za uporovno varjenje matic
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2013

Dalibor Deronja

Evalvacija parametrov nihajnega preizkusa za oceno spastičnosti
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2013

Manca Grad

Vgrajeni sistem za zajem in posredovanje podatkov merilnih vložkov
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2013

Tadej Zarabec

Miniaturni vgrajeni sistem za merjenje temperature, pospeška in kotne hitrosti
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2013

Tadej Berlic

Sistem za usmerjeno širjenje akustičnih valov
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2013

Jaka Bevk

Robotsko pobiranje izdelkov s tekočega traku na osnovi meritev s 3D kamero
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2013

Tadej Koprivec

Merilni sistem za preučevanje biomehanike smučarskih skokov
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2013

Grega Logar

Robot za pipetiranje s tremi translacijskimi stopnjami prostosti
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2013

Roman Hribar

Vpliv kalibracije posameznih sklopov na delovanje sistema Protolaser U3
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2013

Aljaž Mikelj

Naloge za dvoročno vadbo in ocenjevanje funkcij roke med motorično rehabilitacijo
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2013

Mitja Kastelic

Vodenje mobilnega robota youBot z uporabo robotskega vida
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2013

David Jurjavčič

Sistem za oddaljeno rehabilitacijo zgornjih okončin preko svetovnega spleta
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2013

Leon Panjtar

Upravljanje kirurških orodij za minimalno-invazivno kirurgijo z dvoročnim teleoperacijskem sistemom
Diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, 2013

Matic Mašat

Analiza kakovostnega prevzema blaga v podjetju Iskre Avtoelektrike na Kitajskem
Diplomsko delo, Nova Gorica, 2012

Aleš Humar

Pomen analize merilnega sistema pri nadzoru proizvodnega procesa
Diplomsko delo, Nova Gorica, 2012

Oton Šuligoj

Vpliv vadbe za zgornji ud z uporabo navidezne resničnosti na izboljšanje gibanja po možganski kapi
Diplomsko delo, Ljubljana, 2012

Petra Perčič

Brezkontaktno preverjanje prisotnosti elementov kontaktov na stikalu kapilarnega termostata
Diplomsko delo, Ljubljana, 2012

Jernej Pribožič

Standardizirani PLK vmesnik za nadzor robotskega krmilnika DX100
Diplomsko delo, Ljubljana, 2012

Igor Pugelj

Univerzalni krmilnik za mobilne robote
Diplomsko delo, Ljubljana, 2012

Miha Pagon

Sistem strojnega vida za zaznavanje površinskih napak na titancinkovih ploščah
Diplomsko delo, Ljubljana, 2012

Jaka Rozman

Vodenje stabilnosti humanoidnega robota z uporabo modificirane metode prioritete nalog
Diplomsko delo, Ljubljana, 2012

Matjaž Ogrinc

Elektromehanski sistem za stabilizacijo videokamere z avtomatskim uravnoteženjem
Diplomsko delo, Ljubljana, 2012

Rok Pliško

Nadzorni mikrokrmilnik “Osa” v visoko zmogljivem komunikacijskem prehodu “Lisjak”
Diplomsko delo, Ljubljana, 2012

Jošt Novak

Primerjava odprtokodnih programov za vodenje robotov Player/Stage in ROS
Diplomsko delo, Ljubljana, 2012

Primož Zajec

Integracija industrijskega robota ABB 6400 v obstoječo avtomatizirano linijo stiskalnic
Diplomsko delo, Ljubljana, 2012

Simon Štamcar

Sistem za merjenje kinematike gibanja pri veslanju na ergometru
Diplomsko delo, Ljubljana, 2012

Andrej Barbiš

Detekcija prehodov med fazami hoje s prenosljivimi senzorji
Diplomsko delo, Ljubljana, 2012

Maja Goršič

Vgrajeni sistem za zajem in posredovanje podatkov s senzorskih kontaktnih plošč
Diplomsko delo, Ljubljana, 2012

Marco Riccobon

Čitalnik prstnih odtisov in brezkontaktnih kartic RFID
Diplomsko delo, Ljubljana, 2012

Gregor Vrhovnik

Analiza biomehanskih parametrov pri hoji po stopnicah
Diplomsko delo, Ljubljana, 2012

Luka Ambrožič

Programski uporabniški vmesnik za vgrajeno napravo za ocenjevanje spastičnosti
Diplomsko delo, Ljubljana, 2011

Mihael Gluhar

Programska oprema za avtomatizacijo testiranja programskih aplikacij na vgrajenih sistemih
Diplomsko delo, Ljubljana, 2011

Urh Lednik

Krmilnik odprte arhitekture za industrijski robot Roki 200
Diplomsko delo, Ljubljana, 2011

Simon Škrab

Biomehanski učni model spodnje ekstremitete
Diplomsko delo, Ljubljana, 2011

Sara Štucin

Vgrajena naprava za ocenjevanje spastičnosti spodnje ekstremitete
Diplomsko delo, Ljubljana, 2011

Matej Žlebir

Učenje navigacije pri robotu smučarju
Diplomsko delo, Ljubljana, 2011

Luka Peternel

Pohitritev robotskega učenja z uporabo predhodnega znanja
Diplomsko delo, Ljubljana, 2011

Rok Vuga

Robotska celica za plazemski razrez
Diplomsko delo, Ljubljana, 2011

Mitja Fridl

Vodenje štirih robotov v arhitekturi dvoročnega teleoperacijskega sistema
Diplomsko delo, Ljubljana, 2011

Sebastjan Šlajpah

Robotski mikromanipulator s teleoperacijskim upravljanjem
Diplomsko delo, Ljubljana, 2011

Dejan Demec

Dinamično vodenje robota na osnovi robotskega vida
Diplomsko delo, Ljubljana, 2011

Blaž Potočnik

Slika in zvok v prostoru
Diplomsko delo, Ljubljana, 2011

Peter Klobčič

Naprava za merjenje interakcije med zgornjima okončinama pri dvoročnem urjenju oseb s hemiparezo
Diplomsko delo, Ljubljana, 2011

Simon Ucin

Krmiljenje preše za montažne stene
Diplomsko delo, Ljubljana, 2011

Rok Klavžar

Primerjava različnih izvedb Kalmanovih filtrov za določanje orientacije s pomočjo inercijske merilne enote
Diplomsko delo, Ljubljana, 2011

Miha Lušin

Združevanje multisenzornih informacij za klasifikacijo gibanja pri majhnih otrocih
Diplomsko delo, Ljubljana, 2011

Jure Pašič

Avtomatizacija varjenja odcepov statorja z usmernikom na montažni liniji alternatorjev
Diplomsko delo, Ljubljana, 2010

Tine Škerl

Sistem za generiranje motenj pri napravi za dinamično vzdrževanje ravnotežja
Diplomsko delo, Ljubljana, 2010

David Špiler

Vpliv navideznega okolja na čustveno stanje in občutek prisotnosti v tem okolju
Diplomsko delo, Ljubljana, 2010

Katja Žibrek

Robotska celica z dvema robotoma za varjenje naslona roke
Diplomsko delo, Ljubljana, 2010

Matjaž Zajec

Varnost v robotski celici
Diplomsko delo, Ljubljana, 2010

Domen Kepic

Analiza ravnotežja med stojo
Diplomsko delo, Ljubljana, 2010

Goran Škorja

Igranje kendame z robotom
Diplomsko delo, Ljubljana, 2010

Matej Zorko

Avtomatska optična kontrola položenih komponent
Diplomsko delo, Ljubljana, 2010

Matic Debeljak

Učenje osnovnih gibov v robotiki
Diplomsko delo, Ljubljana, 2010

Miha Deniša

Biomehanika veslanja na simulatorju
Diplomsko delo, Ljubljana, 2010

Tomaž Černe

Celica za avtomatsko doziranje in zapiranje metadonskih raztopin
Diplomsko delo, Ljubljana, 2010

Tadej Beravs

Regulacija temperature v peči za sušenje zalepljenih rotorjev
Diplomsko delo, Ljubljana, 2010

Aleša Frelih

Senzorni sistem za dvoročno vadbo oseb s hemiparezo
Diplomsko delo, Ljubljana, 2010

Rok Juhant

Vodenje industrijskega robota zasnovano v okolju Matlab xPC Target
Diplomsko delo, Ljubljana, 2010

Marko Posavčić

Teleoperacija z virtualnimi omejitvami
Diplomsko delo, Ljubljana, 2010

Peter Reberšek

Robotsko obrezovanje ognjevarnih fasadnih panelov
Diplomsko delo, Ljubljana, 2009

Blaž Marolt

Taktilna povratna informacija za vadbo funkcijo roke
Diplomsko delo, Ljubljana, 2009

Andrej Janežič

Haptični robot za dvoročno vadbo hemiparetičnih bolnikov
Diplomsko delo, Ljubljana, 2009

Matic Trlep

Sistem za ocenjevanje kakovosti izvedbe fonacije ob različnih govornih nalogah
Diplomsko delo, Ljubljana, 2009

Matjaž Zadravec

Vodenje položaja, orientacije in sile pri robotskem slikanju
Diplomsko delo, Ljubljana, 2009

Uroš Cvenkelj

Sistem za sledenje gibanja oči
Diplomsko delo, Ljubljana, 2009

Marko Prnaver

Sistem za optično sledenje gibanja uporabnika v navidezni resničnosti
Diplomsko delo, Ljubljana, 2009

Jernej Šivic

Haptična naprava za trening prijemanja
Diplomsko delo, Ljubljana, 2009

Marko Lenček

Robotska celica z umetnim vidom za depaletizacijo vial v farmaciji
Diplomsko delo, Ljubljana, 2009

Jure Stres

Biomehanski model spodnjega dela noge s kolenskim sklepom in pogonom
Diplomsko delo, Ljubljana, 2009

Denis Forte

Primerjava obremenitev spodnjih ekstremitet pri deskanju na snegu z različno trdimi čevlji
Diplomsko delo, Ljubljana, 2009

Dragan Gojković

Kalibracija sistema robotskega vida
Diplomsko delo, Ljubljana, 2009

Nejc Likar

Inercijski senzor za merjenje gibanja spodnje ekstremitete pri nihajnem preizkusu
Diplomsko delo, Ljubljana, 2009

Luka Škvarč

Vodenje položaja, orientacije in sile pri robotskem slikanju
Diplomsko delo, Ljubljana, 2009

Uroš Cvenkelj

Sistem mikromanipulatorja s SCARA robotom za montažo fasadnih panelov
Diplomsko delo, Ljubljana, 2009

Rok Ilc

Primerjava Bergove ravnotežne lestvice z meritvemi ravnotežja na pritiskovni plošči
Diplomsko delo, Ljubljana, 2008

David Sok

Krmiljenje naprave za preizkus brizgalnih lijakov
Diplomsko delo, Ljubljana, 2008

Aleš Zega

Združitev haptičnega vmesnika in Ogre knjižnice v navidezni nalogi
Diplomsko delo, Ljubljana, 2008

Jaka Ziherl

Optimizacija in vizualizacija stanja kompaktne celice
Diplomsko delo, Ljubljana, 2008

Aljaž Vrh

Računalniško vodena gravirna naprava
Diplomsko delo, Ljubljana, 2008

Matjaž Preložnik

Robotska celica za brušenje izdelkov iz ogljikovih vlaken
Diplomsko delo, Ljubljana, 2008

Žiga Majdič

Evalvacija robotskega simulatorja hoje
Diplomsko delo, Ljubljana, 2008

Matevž Pušnik

Navidezna okolja za krepitev senzomotoričnih sposobnosti rok
Diplomsko delo, Ljubljana, 2008

Urban Džindžinovič

Avtomatsko vodenje klimatizacije stanovanjskega objekta
Diplomsko delo, Ljubljana, 2008

Matej Kozakiv

Sistem računalniškega vida za uporabo v industrijski robotik
Diplomsko delo, Ljubljana, 2008

Benjamin Barle

Avtomatska kalibracija orodja varilnega robota z uporabo funkcije iskanja
Diplomsko delo, Ljubljana, 2008

Urban Jaklič

Dvosegmentni robotski manipulator na translacijski vozni enoti
Diplomsko delo, Ljubljana, 2008

Tadej Koprivec

Vodenje haptičnega vmesnika zasnovano v okolju Matlab XPC Target
Diplomsko delo, Ljubljana, 2008

Luka Jensterle

Robotsko merjenje togosti vojaškega čevlja
Diplomsko delo, Ljubljana, 2007

Aleš Jurca

Robotska celica za manipulacijo malih motorjev
Diplomsko delo, Ljubljana, 2007

Borut Povše

Računalniško podprto načrtovanje tiskanih vezij
Diplomsko delo, Ljubljana, 2007

Florijan Japelj

Učni sistem za delo s programabilnim logičnim krmilnikom
Diplomsko delo, Ljubljana, 2007

Jernej Sotenšek

Enook 3D SLAM sistem za uporabo v zgradbah
Diplomsko delo, Ljubljana, 2007

Dejan Pangerčič

Arhiviranje podatkov robotskega krmilnika
Diplomsko delo, Ljubljana, 2007

Robert Bolha

Manipulacija grelnih spiral
Diplomsko delo, Ljubljana, 2007

Jernej Tavčar

Indirektno programiranje industrijskega robota
Diplomsko delo, Ljubljana, 2006

Marko Hegeduš

Robotska paletizacija s pomočjo umetnega vida
Diplomsko delo, Ljubljana, 2006

Rok Blatnik

Avtomatizacija transportne proge
Diplomsko delo, Ljubljana, 2006

Jure Oblak

Robotsko brušenje odlitka rešetke za plinski štedilnik
Diplomsko delo, Ljubljana, 2006

Franci Klun

Generiranje trajektorij roke z uporabo aproksimacije razpršenih podatkov
Diplomsko delo, Ljubljana, 2006

Mario Šikić

Robotska celica za hladno spajanje
Diplomsko delo, Ljubljana, 2006

Jaka Jevšnik

Krmilnik vrtalno rezalne naprave
Diplomsko delo, Ljubljana, 2006

Janez Pangerc

Avtomat za natikanje zaščitne objemke na termostatsko tipalo
Diplomsko delo, Ljubljana, 2006

Uroš Margon

Mikrokrmilniški učni sistem
Diplomsko delo, Ljubljana, 2006

Aleš Hribar

Sestavljanje v navideznem okolju
Diplomsko delo, Ljubljana, 2006

Nešo Savić

Vadba ravnotežja pri bolnikih s perifernimi nevropatijami
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Tatjana Peterle

Matrika prijema pri človeku
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Matej Dolanc

Standardizacija industrijskih robotov
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Rista Prelog

Naprava za merjenje posturalnih odzivov
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Miha Ferlan

Robotsko lovljenje fizikalnega nihala z uporabo umetnega vida
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Marko Pušnik

Simulacija vodenja paralelnega mehanizma ramenskega obroča
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Mitja Babič

Prenosljivost robotske aplikacije iz navideznega v realni prostor
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Milorad Brujić

Spreminjanje orientacije predmeta pri robotskem prijemanju
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Tomaž Koritnik

Vrednotenje dvoročnega prijema v navideznem okolju
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Jernej Perdan

Zaprtozančno vodenje funkcionalne električne stimulacije pri robotsko podprtem vstajanju
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Blaž Zupan

Avtomatsko vijačenje elektronskih vezij v ohišja
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Peter Čepon

Naprava za merjenje sile prijema
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Matej Lenič

Daljinsko vodenje robota z vključitvijo povratne zanke po sili
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Andrej Kos

Robotsko brušenje srhov pri ulitkih
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Klemen Drole

Teleoperacijsko vodeni leteči robot
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Tadej Podgornik

Standardizacija robotske varilne celice
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Krunoslav Šimrak

Tridimenzionalni merilnik pospeškov in kotnih hitrosti
Diplomsko delo, Ljubljana, 2005

Simon Stegel

Diplomska dela pred 2005

Mikroprocesorsko vodenje naprave za hipobarično terapijo
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Hinko Kočevar

Robotska varilna celica
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Klemen Juvan

Izračun napak pri testiranju šablon za nanos spajkalne paste z uporabo metode referenčne in testirane šablone
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Dejan Panić

RFID bralnik za pasivno značko
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Aleš Kovačič

Merjenje dolžine grelca
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Sebastjan Jermol

Krmilni sistem za nastavljanje dolžine antenskih elementov
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Simon Grabar

Preprost robotski sistem za razgibavanje rok
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Elvir Alibabić

Gonilnik za JR3 vmesnik v operacijskem sistemu Windows XP
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Justin Činkelj

Vpliv togosti prijema na stabilnost admitančno vodenega haptičnega vmesnika
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Janez Podobnik

Fleksibilno programsko okolje za robotsko paletizacijo
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Gregor Remic

Testirna naprava vhodno/izhodnih enot igralnih avtomatov
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Kristjan Bogdan

Tridimenzionalni merilni mehanizem
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Miha Vrhovec

Celica za robotsko brušenje
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Andrej Gams

Vodenje rehabilitacijskega robota za vstajanje glede na hoteno aktivnost vstajajoče osebe
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Andrej Haler

Uporaba simulacije pri načrtovanju robotskega varjenja
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Robert Lisac

Naprava za merjenje in ocenjevanje prijema
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Matjaž Tercelj

Robotsko prijemanje z računalniškim vidom
Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Robert Logar

Kinematika in kinetika hoje pri umetno omejeni gibljivosti sklepov spodnjih ekstremitet
Diplomsko delo, Ljubljana, 2003

Andrej Olenšek

Krmiljenje asinhronskih motorjev z višjim izkoristkom
Diplomsko delo, Ljubljana, 2003

Danijel Tkalec

Vstop v parkirno hišo Cankarjevega doma : zasnova sistema za pohitritev vstopa
Diplomsko delo, Ljubljana, 2003

Jernej Tomaževič

Testiranje senzorja sile
Diplomsko delo, Ljubljana, 2003

Tomaž Vidmar

Avtomatizacija klimatizacije
Diplomsko delo, Ljubljana, 2003

Damjan Kosmač

USB stimulator
Diplomsko delo, Ljubljana, 2003

Tomaž Šajn

Avtomatizacija kotlovnice
Diplomsko delo, Ljubljana, 2003

Gašper Lukan

Enokanalni električni stimulator prožen z EKG signalom
Diplomsko delo, Ljubljana, 2003

Samo Kalar

Avtomat za vstavljanje komutatorskih surovcev v paleto
Diplomsko delo, Ljubljana, 2002

Peter Lukan

Merjenje notranjega premera komutatorjev s pnevmatskim trnom
Diplomsko delo, Ljubljana, 2002

Igor Seljak

Robotsko vstavljanje čepov v grelec
Diplomsko delo, Ljubljana, 2002

Jure Rejc

Posredovanje informacij v okoljskem merilnem sistemu
Diplomsko delo, Ljubljana, 2002

Boštjan Grašič

Registracija in integracija delnih 3-D modelov
Diplomsko delo, Ljubljana, 2002

Damjan Pipan

Robotizacija v gumarski industriji
Diplomsko delo, Ljubljana, 2002

Alojz Vidmar

PNF in električna stimulacija
Diplomsko delo, Ljubljana, 2002

Janez Šega

Regulator prezračevanja in senčenja v topli gredi
Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Aleš Regent

Krmiljenje sile pri rehabilitacijskem robotu za vstajanje
Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Dejan Tinta

Kinematika in statika haptičnega robota za prst
Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Tomaž Sabadin

Brezžični daljinski nadzorni sistem Bird in sistem avtomatske identifikacije vstopa v objekt
Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Samo Omerzel

Gonilnik za filtriranje računalniške miške
Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Kajetan Kovač

Avtomat za prenos odlitkov
Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Igor Jurman

Statika človeškega prijema
Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Gregorij Kurillo

Avtomatizacija operacije rezkanja polovih izvodov elementov industrijskih akumulatorskih baterij
Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Edvard Strah

Vodenje rehabilitacijskega robota za vstajanje glede na oporo rok vstajajoče osebe
Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Ferdinand Trupej

Dvokanalni stimulator z brezžičnim proženjem
Diplomsko delo, Ljubljana, 2000

Damjan Zadnik

Robotski segment s škripčevjem
Diplomsko delo, Ljubljana, 2000

Uroš Mali

Monitor za nalaganje operacijskega sistema mikrokrmilnika v zunanji Flash EEPROM
Diplomsko delo, Ljubljana, 2000

Anton Gregoršanec

Krmiljenje robota na daljavo z brezkontaktnim optičnim zajemanjem na uporabnikovi strani
Diplomsko delo, Ljubljana, 2000

Mitja Veber

Neinvazivno merjenje parametrov oksigenacije in električne mišične aktivnosti med utrujanjem mišice tibialis anterior
Diplomsko delo, Ljubljana, 2000

Urban Gradišar

 

Vodenje redundantnega sistema robotskega manipulatorja in mobilnega robota
Diplomsko delo, Ljubljana, 2000

Damir Omrčen

Modeliranje in računalniška simulacija mehanizma ramenskega sklopa
Diplomsko delo, Ljubljana, 2000

Jernej Kovačič

Robotska montaža pokrova na ohišje akumulatorske baterije
Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Gregor Rodič

Povezava robotskega simulacijskega okolja in industrijskega robota
Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Robert Markič

Telekinestetična povratna zanka
Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Imre Cikajlo

Analiza stabilnosti štiritočkovne hoje
Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Jan Babič

Rehabilitacijski robot
Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Matjaž Mavrar

Optični zajem površine telesa
Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Rok Koren

Robotska celica z brezkontaktnim zaznavanjem položaja objekta
Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Igor Šafarič

Testiranje robota ROKI 200
Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Miran Gnidovec

Daljinsko upravljanje preko telefona
Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Andrej Mohorč

Povezava haptičnega vmesnika in robota
Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Aleš Bardorfer

Vključitev Parotec sistema v Matlab/Simulink okolje
Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Klemen Rovšek

Realizacija gospodarja na IIC vodilu z MC68HC11
Diplomsko delo, Ljubljana, 1998

Uroš Skubic

Ojačevalnik za senzor sile z uporovnimi lističi
Diplomsko delo, Ljubljana, 1998

Roni Leben

Nastavljivi generator impulzov za stimulator
Diplomsko delo, Ljubljana, 1998

Marko Gubanec

Vpliv aktivnosti rok na stabilnost stoje
Diplomsko delo, Ljubljana, 1998

Matija Ponikvar

Kinematični model bipeda v dvojni opori
Diplomsko delo, Ljubljana, 1998

Denis Pavlinac

Uporabniški vmesnik industrijskega robota
Diplomsko delo, Ljubljana, 1998

Vilko Jenko

Dinamični model vstajanja
Diplomsko delo, Ljubljana, 1998

Jernej Kuželički

Mikrokrmilnik umetnega gležnja
Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Tomaž Korenčan

Povezava industrijskega robota s tekočim trakom
Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Janez Jarc

Robotski krmilnik na osnovi osebnega računalnika
Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Matej Dobre

Programiranje robotske celice v elektronski industriji
Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Martin Arh

Sodelovanje dveh robotskih manipulatorjev
Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Aleš Leben

Uporaba kognitivne povratne zanke pri vzpostavljanju ravnotežja med stojo
Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Borut Petrič

Uporaba strojnega učenja pri prognozi hoje bolnikov z okvaro hrbtenjače
Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Vesna Prodnik

Dinamična robotska manipulacija brez prijemanja
Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Blaž Janežič

Mikrokrmilnik MC68HC11 s krmilnikom motorja LM628
Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Jure Zega

Računalniške večfunkcijske kartice
Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Peter Pikl

Krmilnik dvokanalnega stimulatorja
Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Pavel Fičur

Avtomat za pijače
Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Robert Bolha

Samostojen merilnik analognih signalov
Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Damjan Zadnik

Razvrščanje sestavnih delov z robotskim prijemanjem
Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Simon Kumer

Simulacija robotskih pozicijskih krmilnih shem
Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Iztok Špacapan

Ultrazvočni merilnik hitrosti hoje
Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Simon Plaznik

Mikroračunalniški sistem za avtomatizirano prodajo
Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Matjaž Kocjančič

Kontrolnik mejnih vrednosti
Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Matej Rešetič

Programibilna vhodno – izhodna enota robotskega krmilnika
Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Andrej Grm

Automatizirani namakalni sistem
Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Aleš Regent

Robotski krmilnik
Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Peter Žmak

Simulacija dinamičnega modela robota s programskim orodjem Mathematica
Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Janko Kersnik

Servisni roboti
Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Željko Selak

Robotika v tekstilni industriji
Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Dana Maurovič

Raziskava vpliva omejitev v gibanju gležnja na biomehaniko vstajanja
Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Žiga Kušar

Dinamična posturografija : analiza premikajočih se plošč
Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Gregor Pipan

Robotska celica za proizvodnjo akumulatorskih baterij
Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Erik Ott

Testiranje zmogljivosti telemanipulatorja
Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Matjaž Mihelj

Ročna robotska učna enota
Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Tomaž Budna

Povezava ročne učne naprave z robotskim krmilnikom
Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Anton Puntar

Miniaturni mikroprocesorski električni stimulator
Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Sandi Radkovič

Robotsko učenje s posnemanjem
Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Andrej Gorenc

Navori in moči v skleph nog med hojo
Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Janez Zadrgal

Kinematična analiza gibljivostnega prostora noge
Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Samo Zorko

Robotsko privijanje
Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Matjaž Jakopec

Robotika v rehabilitaciji
Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Ivan Lončar

Kinematična analiza gibljivostnega prostora noge
Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Samo Zorko