Lista doktoratov

Lista doktoratov

Personalizirana senzorno in robotsko podprta vadba za zgornje ude
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2019

Eva Čebašek

Analiza in sinteza metod varne, senzorno podprte enoročne robotske vadbe
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2018

Blaž Jakopin

Modeliranje in ocenjevanje smučarskega skoka iz podatkov nosljivega merilnega sistema
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2017

Grega Logar

Združevanje senzornih informacij pritiskovne merilne podloge ter inercialnih in magnetnih merilnih enot
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2016

Andraž Rihar

Nosljivi senzorni sistem za merjenje in ocenjevanje vstajanja
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2015

Sebastjan Šlajpah

Kalibracija pospeškometra in magnetometra z uporabo adaptivne metode
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2014

Tadej Beravs

Vadba na simulatorju veslanja s sprotno povratno informacijo
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2014

Tomaž Černe

Adaptivnost haptične podpore in določanje optimalnih trajektorij pri urjenju gibanja paretične zgornje ekstremitete
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2013

Matjaž Zadravec

Robotsko in senzorno podprto dvoročno urjenje
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2013

Matic Trlep

Objektivno ocenjevanje ustreznosti podpornih tehnologij za delo z osebnim računalnikom pri osebah z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2011

Mojca Jenko

Doktorske disertacije

Haptični primitivi v rehabilitacijski robotiki 
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2013

Jaka Ziherl

Trk robotskega manipulatorja s človeško roko
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2012

Borut Povše

Human-in-the-loop control during robot-assisted gait rehabilitation
Doktorska disertacija, Zurich, 2011

Alexander Christian Heinrich König

Adaptive integration of psychophysiological variables for robotic training
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2011

Domen Novak

Haptični robot v magnetnoresonančnem okolju 
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2011

Aleš Hribar

Razvoj in analiza haptične naprave s pogonom z dodano serijsko elastičnostjo za urjenje gibanja roke in zapestja
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2011

Jakob Oblak

Vodenje robotskega hidravličnega teleskopskega dvigala
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2011

Justin Činkelj

Urjenje gibov spodnjih ekstremitet v večmodalnem navideznem okolju
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2010

Tomaž Koritnik

Urjenje in ocenjevanje senzomotoričnih sposobnosti roke
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2010

Jernej Perdan

Določanje prostorske orientacije z integriranimi inercialnimi in magnetnimi senzorji
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2009

David Jurman

Laserski sistem za merjenje prečnega odmika
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2009

Miha Vrhovec

Seganje in prijemanje v haptičnih navideznih okoljih 
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2009

Janez Podobnik

Eksperimentalna analiza in modeliranje bipedalne hoje
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2008

Andrej Olenšek

Hitre in točne brezkontaktne meritve razdalj v industrijskem okolju
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2008

Jure Rejc

Merjenje, modeliranje in vrednotenje kinematičnih lastnosti večprstnega prijemanja
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2007

Mitja Veber

Haptična naprava in navidezno okolje za prst na roki
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2006

Uroš Mali

Merjenje in ocenjevanje prijemanja v navideznem okolju
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2006

Gregorij Kurillo

Robot assisted measurement and evaluation of reaching-to-grasp movement
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2006

Tamara Šupuk

 

Estimation of upper extremity biomechanical parameters using a robot manipulator
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2004

Timotej Kodek

Analiza trajektorij gibanja roke v haptičnem okolju
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2003

Matija Ponikvar

Haptični vmesnik pri kvantitativnem vrednotenju funkcionalnega stanja gornjih ekstremite
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2003

Aleš Bardorfer

Optimalne trajektorije vstajanja
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2003

Jernej Kuželički

Senzorna informacija pri ponovnem učenju hoje
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2003

Imre Cikajlo

Vodenje gibanja gležnjev med stojo brez opore rok
Doktorska disertacija, Ljubljana, 2002

Matjaž Mihelj

Senzorna informacija pri vstajanju hromih oseb
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1999

Roman Kamnik

Vzpostavljanje kontakta med robotom in okolico
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1998

Suzana Uran

Biomechanical model of human posture
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1998

Michele Leonardi

Kognitivna povratna zveza pri stoji hromih oseb
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1998

Zlatko Matjačić

Teoretične osnove analize in sinteze dinamično stabilne hoje
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1998

Tomaž Karčnik

Poraba energije pri hoji s funkcionalno električno stimulacijo
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1998

Franc Gider

Robotski mehanizmi s podporami
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1997

Aleš Iglič

Študij kriterija aktivacije mišic ob upoštevanju upogibnih momentov vzdolž kosti
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1993

Marko Munih

Izbira industrijskega robota na osnovi dinamične analize
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1993

Aleksander Stare

Robotska operacija porivanja predmetov
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1993

Zdravko Balorda

Selektivna stimulacija živčnih vlaken
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1992

Janez Rozman

Neuromorphic, algorithmic and logical models for the automatic synthesis of robot action
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1989

Zlatko Zografski

Razpoznavanje vzorcev v sistemih za analizo hoje
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1980

Vojko Valenčič

Izračun poteka funkcionalne električne stimulacije antagonističnega para mišic med hojo
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1979

Tadej Bajd

Istraživanje energetske optimalnosti mehanizma ljudskog hoda
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1977

Vlasta Zanchi

Kvantitativne metode evaluacije hoda
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1974

Miroljub Kljajić

Raziskava kriterijev koordinacije mišic ter predlogi za upravljanje bipedalne lokomocije pri človeku v patoloških primerih ob uporabi funkcionalne električne stimulacije
Doktorska disertacija, Ljubljana, 1970

Alojz Kralj