Smer robotika 2. bol. stopnja

Smer robotika 2. bolonjska stopnja

Študij robotike poteka na UL, FE že od 1986.  

V okviru 2.st. bolonjskega študija je to Robotika, kot edini program Robotika na UL in v Sloveniji. 

Izobraževanje vodijo profesorji in laboratoriji, mednarodno priznani na področjih: industrijskih, humanoidnih in mobilnih robotov, avtomatike in vodenja, računalniškega vida, elektronike in merjenj.

Aktualnost in odličnost izvajalcev se odraža v vrhunski opremi uporabljeni med študijem na UL FE, Inštitutu Jožef Stefan in pri komercialnih partnerjih.

Značilnost študija Robotike je redno delo med semestrom, dobro sodelovanje z asistenti in profesorji ter posledično ustrezno znanje.  

Študij robotike omogoča pridobitev kompetenc potrebnih za uspešno lastno pot ali zaposlitev v industriji. Naši doktorandi so tudi profesorji na priznanih univerzah.

Predmetnik smeri Robotika, 2. bolonjska stopnja

Robotika predstavitev

Recent posts

Address

Laboratory of Robotics
Faculty of Electrical Engineering
University of Ljubljana
Tržaška cesta 25
SI-1000 Ljubljana

Copyright © 2021 Laboratory of robotics. All rights reserved.