Smer robotika 2. bol. stopnja

Smer robotika 2. bolonjska stopnja

Študij robotike poteka na UL, FE že od 1986.  

V okviru 2.st. bolonjskega študija je to Robotika, kot edini program Robotika na UL in v Sloveniji. 

Izobraževanje vodijo profesorji in laboratoriji, mednarodno priznani na področjih: industrijskih, humanoidnih in mobilnih robotov, avtomatike in vodenja, računalniškega vida, elektronike in merjenj.

Aktualnost in odličnost izvajalcev se odraža v vrhunski opremi uporabljeni med študijem na UL FE, Inštitutu Jožef Stefan in pri komercialnih partnerjih.

Značilnost študija Robotike je redno delo med semestrom, dobro sodelovanje z asistenti in profesorji ter posledično ustrezno znanje.  

Študij robotike omogoča pridobitev kompetenc potrebnih za uspešno lastno pot ali zaposlitev v industriji. Naši doktorandi so tudi profesorji na priznanih univerzah.

Predmetnik smeri Robotika, 2. bolonjska stopnja

Robotika predstavitev