Robolab Linux delavnica 2022

6. July 2022

Robolab Linux delavnica 2022

Na Fakulteti za elektrotehniko bomo organizirali enodnevno delavnico FE Linux, ki bo pokrivala osnovna znanja Linux operacijskega sistema. Delavnica je namenjena študentom višjih letnikov, ki trenutno nimajo nobenega Linux znanja ampak si to želijo spremeniti in postati bolj samozavestni v tem operacijskem sistemu. Kot zelo koristno jo priporočamo študentom robotike. Dobrodošli so tudi slušatelji iz industrije.

Delavnica bo imela velik poudarek na praktičnih primerih in bo vključevala precejšnje število vmesnih samostojnih nalog.

Vsebinsko bo delavnica pokrivala naslednje tematike

  • Osnovna organizacija datotečnega sistema v Linux ter navigacija po njem
  • Pravice nad datotekami in mapami, uporabniki in skupine
  • Okoljske spremenljivke, posredovanje rezultatov enega ukaza v drugega, pisanje shell skripte
  • Upravljanje s procesi
  • Dostop do orodne vrstice ter prenos datotek do oddaljenega strežnika
  • Inštalacija novega programa ter uporaba Git

Za udeležbo ni potrebno imeti nobenega predznanja ali opreme. Slušateljem bodo na volj računalniki na katerih je Linux sistem že naložen.

Datum

Sreda, 21. 9. 2022; od 8.30 do 17.30. Kosilo bo organizirano v restavraciji UL FE.

Več informacij: https://robolab.si/students/robolab-linux-delavnica-2022/